Jak bezpečně pronajmout nemovitost..?

Chceme-li bezpečně pronajímat svou nemovitost tak, abychom nepřišli k újmě finanční ani majetkové, musíme se pečlivě připravit na možná rizika s tím spojená. Téměř s jistotou je můžeme očekávat, a proto se jim musíme vyhnout ještě dřív, než vůbec vzniknou.


Jaké kritické chyby často děláme při pronájmu nemovitostí..?


  1. Nezamezíme možnosti vzniku dluhu na nájmu, energiích a službách spojených s pronájmem nemovitostí takovým způsobem, aby po nájemci žádné dluhy vůbec nevznikly.
  2. Často nevíme, (nebo nám s tím spíše nikdo neporadí), jak prověřit serióznost budoucího nájemce.
  3. Stačí nám jen dobrý pocit, že máme nemovitost dobře pojištěnou proti různým situacím, a proto si mylně myslíme, že se pojistka automaticky vztahuje i na nájemce.
  4. Nevíme, jak postupovat při předání a zpětném převzetí pronajímané nemovitosti tak, abychom byli jednoznačně úspěšní v případě, pokud by nám nájemce musel něco doplácet, nebo nám dokonce způsobil nějakou škodu a došlo by k soudnímu sporu.

Rozumíme tomu, že docílit toho, abychom bezpečně pronajímali nemovitost nemusí být až tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Rizik, kterým je třeba předcházet bude jistě víc. Proto jsme pro Vás připravili bezplatné online konzultace po telefonu, které Vám ušetří čas i peníze a k ničemu Vás nezavazují. Tyto konzultace vede náš nejlepší specialista v tomto oboru, který patří v naší firmě k nejzkušenějším. Proto dokáže odhalit možné problémy ještě dřív, než vůbec vzniknou.